Skrýt nabídku

Aktuality

2. 10. 2017

Veřejné výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejná výzkumná organizace, (dále jen VÚV TGM, v.v.i.) vypisuje v souladu s § 18, odst. (2) písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, veřejné výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky VÚV TGM, v.v.i., s předpokládaným nejbližším nástupem od 1.12.2017. Ředitele jmenuje na návrh Rady ministr životního prostředí na funkční období 5 let.

Číst dál...

26. 09. 2017

Oznámení o změně ředitele VÚV TGM

V rámci personálních změn oznamujeme, že stávající ředitel Mgr. Mark Rieder nastupuje s účinností od 1. 10. 2017 na pozici ředitele Českého hydrometeorologického ústavu. Ministr životního prostředí pověřil řízením ústavu náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost Ing. Petra Boušku, Ph.D., s účinností od 1. 10. 2017, a to do doby vybrání nového ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.

Číst dál...

29. 06. 2017

Neformální setkání vodohospodářů 2017

Dne 1. 6. se při příležitosti 98. výročí nynějšího Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., uskutečnilo neformální setkání vodohospodářů. Setkání uspořádal VÚV TGM za podpory společností HEINEKEN, SWECO Hydroprojekt, GEOtest a další. Návštěvníci měli možnost využít prohlídku ústavu a prohlédnout si tak laboratoře, hydraulické modely, kalibrační stanici vodoměrných vrtulí apod. Při tak teplém dni nechybělo ani občerstvení ve formě rautového stolu a příjemné nabídky nápojů. Setkání bylo velmi úspěšné a podnítilo mnoho zajímavých diskusí.

Číst dál...

1. 06. 2017

Kniha „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ a další výstupy projektu NAKI jsou ke stažení na webových stránkách projektu

V roce 2016 byl ukončen projekt „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“, programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR který byl řešen ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i. v letech 2013 – 2016. V rámci projektu vznikl velký počet výstupů, z nichž je část umístěna na webových stránkách projektu a je zde možné je stáhnout.

Číst dál...

Semináře

19. 05. 2017

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Datum konání: 19. 06. 2017 - 21. 06. 2017
Čas konání: 09:00 - 16:00
Odborný garant: RNDr. Fuksa Josef, CSc.
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...

31. 10. 2016

Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

Datum konání: 10. 11. 2016 09:00 - 17:00
Místo konání: Povodí Vltavy, s. p., přednáškový sál , Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Číst dál...