Skrýt nabídku

Akreditace Zkušební laboratoř hydrochemických a hydrobiologických analýz VÚV TGM, v.v.i., pobočka Ostrava

29. 7. 2016

Od 29. července 2016 je Zkušební laboratoř hydrochemických a hydrobiologických analýz VÚV TGM, v.v.i., pobočka Ostrava akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1702. Předmětem udělené akreditace jsou chemické a biologické zkoušky vod, vodných výluhů odpadů, sedimentů, plavenin, zemin, kalů včetně vzorkování povrchových a odpadních vod.

Osvědčení o akreditaci (2,6 MB, Adobe Acrobat dokument)
Příloha osvědčení (10,6 MB, Adobe Acrobat dokument)

Systém managementu Zkušební laboratoře hydrochemických a hydrobiologických analýz VÚV TGM, v.v.i., pobočka Ostrava je vybudován na základě požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Současně tento systém splňuje principy normy ČSN EN ISO 9001:2016Systémy managementu kvality - Požadavky. Efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, laboratoř zvyšuje spokojenost zákazníka na nejvyšší možné úrovni kvality poskytovaných služeb.