Skrýt nabídku

Pozvánka na semináře: Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR (EHP-CZ02-OV-1-016-2014)

28. 3. 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář v rámci projektu Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR (EHP-CZ02-OV-1-016-2014), na kterém Vás seznámíme se stavem českých řek a jejich průchodností ve vybraných evropsky významných lokalitách.

5. 4. 2017, 09:30, České Budějovice, Krajský úřad, B. Němcové 49/3

6. 4. 2017, 09:30, Olomouc, Hotel Clarion

10. 4. 2017, 09:30, Louny, Vrchlického divadlo

11. 4. 2017, 09:30, Vrchlabí, KCEV Krtek

Seminář je určený zejména vodoprávním úřadům a orgánům ochrany přírody.

Více informací a závazné přihlášky:

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/vytvoreni-strategie-pro-snizeni-dopadu-fragmentace/

Přihlašujte se do 3. 4. 2017

Program:

• Přehled o nakládání s vodami v evropsky významných lokalitách (Beleco,z.s.)

• Využití databází spravované AOPK ČR (AOPK ČR)

• Možnosti vizuálního hodnocení rybích přechodů (Beleco, z.s.)

• Pokročilé metody monitoringu migrací ryb (VÚV T.G.M.)

• Poznatky o rozšíření ryb a mihulí coby předmětů ochrany evropsky významných lokalit (Beleco, z.s.)

Soubory ke stažení:

Pozvánka (0,33 MB, Adobe Acrobat dokument)