Skrýt nabídku

Projekt Voda pro Prahu

13. 4. 2017

Projekt s názvem „VODA PRO PRAHU“ se zabývá komplexním řešení problematiky pitné vody pro obyvatele hl. města Prahy. Dalším, neméně důležitým cílem projektu je zlepšení morfologického stavu a kvality vodních toků na území hl. města Prahy, včetně vlivů člověka na kvalitu průtoku vody ve Vltavě.

Více informací na stránkách projektů: http://heis.vuv.cz/projekty/vodaproprahu