Skrýt nabídku

Ediční činnost

Ediční činnosti věnuje ústav pozornost prakticky od svých počátků – první publikace byly vydány již v roce 1926. V současné době nabývá publikační činnost v oblasti výzkumu stále více na důležitosti. Jejím základním posláním je prezentace výsledků výzkumné práce, a to jak v zahraničních prestižních časopisech, tak pro domácí odbornou veřejnost.

Za tím účelem vydává Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., především časopis Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), dále neperiodické publikace a každoročně i Výroční zprávu, jež seznamují veřejnost s výsledky výzkumu.

Ediční činnost ústavu řídí redakční rada ve složení:

 • RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (předsedkyně)
 • Ing. Libor Ansorge
 • Ing. Adam Beran
 • Ing. Petr Bouška, Ph.D.
 • Ing. Jiří Kučera
 • RNDr. Diana Marešová, Ph.D.
 • Mgr. Mark Rieder
 • Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
 • RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
 • Ing. Michal Vaculík
 • Mgr. Aleš Zbořil

Časopis VTEI

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

ISSN 0322–8916

on-line ISSN 1805-6555

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným nynějším Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., od roku 1959. Od roku 1999 vycházely jako příloha Vodního hospodářství a zaměřovaly se především na výsledky výzkumu v oblasti voda a odpady. Nyní budou po deseti letech vycházet opět jako samostatný a respektovaný moderní časopis v novém grafickém provedení. Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Publikace

Publikace jsou vydávány již od roku 1926 a jejich úplný přehled přináší Seznam publikací vydaných VÚV T.G.M. Postupně byly zřízeny tři ediční řady, a to:

Práce a studie – řada vychází od roku 1926 a bylo v ní dosud vydáno na 200 monografií, které se zaměřují především na práce základního výzkumu.

Výzkum pro praxi – založena v roce 1979, více než 50 svazků informuje především o těch výsledcích výzkumu, které je možno rychle aplikovat v praxi.

Sborník prací VÚV T.G.M. – vychází od roku 2006 a zaměřuje se na příspěvky sborníkového charakteru, ale i na odborné monografie.