Skrýt nabídku

Časopis VTEI

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

ISSN 0322–8916

on-line ISSN 1805-6555

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným nynějším Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., od roku 1959. Od roku 1999 vycházely jako příloha Vodního hospodářství a zaměřovaly se především na výsledky výzkumu v oblasti voda a odpady. Nyní budou po deseti letech vycházet opět jako samostatný a respektovaný moderní časopis v novém grafickém provedení. Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Bližší informace naleznete na webových stránkách časopisu VTEI www.vtei.cz.