Skrýt nabídku

6. 10. 2016

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry vzorků v rámci systémů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025, tedy nejen pracovníkům provádějícím klasické laboratorní činnosti.
Účastníci získají po písemném zkušebním testu certifikát.

Téma Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří
Přednášející

RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.
Ing. Václav Šťastný
Ing. Jiří Kučera

Datum

31. 10. – 2. 11. 2016

pondělí 31. 10. v 9.30 h, předpokládaná doba výuky do 16.00 h.
úterý 1. 11. předpokládaná doba výuky 9.00 – 16.00 h.
Středa 2. 6. do 15.00, předpokládaná doba výuky 9.00 – 13.00 h + zkušební test.

Rozsah kurzu
  1. Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí a odpadních vod řady ČSN EN ISO 5667, a dalších norem a předpisů navazujících na normy ČSN ISO.
  2. Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování.
  3. Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, podzemní vody, odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů při odběrech.
  4. Péče o vzorky a transport do laboratoří.
  5. Řízení a zabezpečení kvality vzorkovacích procesů.
  6. Začlenění vzorkovacích prací do systému kvality laboratoří.
  7. Na oblast vzorkování a jakost dat orientovaný přehled a výklad právních předpisů k vypouštění odpadních vod a odpovídající ochraně recipientů, zejména: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení  k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění pozdějších předpisů
  8. Přehled a výklad předpisů souvisejících s ochranou vodních zdrojů a obecně s ochranou životního prostředí, které se mohou týkat práce vzorkařů v terénu (přístup a vjezd do chráněných území, předepsaný způsob chování v těchto oblastech, represivní možnosti).
Místo konání

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Podbabská 30, 160 00 Praha 6. V budově D, zasedací místnost 235. Ústav je snadno dosažitelný z konečné stanice metra A Dejvická autobusy 107 a 147 do stanice Hydrologický ústav.

Odborný garant RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.
VÚV T. G. Masaryka, Podbabská 30, Praha 6  160 00
tel.: 220 197 330
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba Michaela Panamá-Dyková
VÚV T. G. Masaryka, Podbabská 30, Praha 6  160 00
tel.: 220 197 363  fax: 220 197 370
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Cena 5 733 Kč včetně DPH
Způsob úhrady 1)  V hotovosti, před začátkem kurzu.

2)  Stanovenou částku uhradit převodem či složenkou na číslo účtu
32931061/0100  (KB – Praha 6)
Do názvu uveďte podnik a jako variabilní symbol uveďte vaše IČ.
V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale je možno poslat náhradníka

Další informace

VÚV TGM, v.v.i., IČ: 00020 711    DIČ: CZ00020711
Doklad o zaplacení kurzu bude vyžadován před jeho zahájením!

Termín podání přihlášek: do 26. říkna 2016

Stravování a ubytování Ubytování není zajištěno!

V areálu ústavu je bufet, na druhý a třetí den kurzu je možno objednat si standardní obědy.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ    PDF (0,38 MB, Adobe Acrobat dokument)   DOC