Skrýt nabídku

31. 10. 2016

Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.  si Vás dovolujeme spolu s partnery AOPK ČR, Povodí Vltavy, s.p. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. pozvat na seminář "Zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích", který se bude konat 10. 11. 2016 od 9 hodin v přednáškovém sále Povodí Vltavy s.p. na adrese Holečkova 8, Praha 5 - Smíchov. 

Hlavními tématy letošního ročníku semináře je 

  • Postup prací při zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí, 
  • Metodické postupy hodnocení funkčnosti realizovaných rybích přechodů podmínkách ČR i v zahraničí, 
  • Nové zahraniční přístupy a nové technologie pro zprůchodňování migračních bariér a 
  • Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb. 
Kapacita sálu je omezena, na akci je nutno se registrovat dle pokynů druhého cirkuláře (0,31 MB, Adobe Acrobat dokument).