Skrýt nabídku

Základní informace

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl jako veřejná výzkumná instituce zřízen Ministerstvem životního prostředí opatřením č. 12/06 ze dne 12. 12. 2006 o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce. Vývoj od založení ústavu v roce 1919 až po dnešní dobu je popsán v historii ústavu. Do rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zapsán dne 1. 1. 2007. Identifikační číslo organizace je 00020711.

Areál VÚV TGM v PrazeÚčel, ke kterému je VÚV TGM, v.v.i., zřízen, vyplývá ze zřizovací listiny:

  • výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly,
  • odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu.

Oficiální dokumenty v platném znění uvedené v Rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT jsou dostupné na http://rvvi.msmt.cz/ . Přímý odkaz http://rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=00020711

Tištěná prezentace VÚV TGM, v.v.i. (0,63 MB, Adobe Acrobat dokument)