Skrýt nabídku

Povodně jako přirozený hydrologický jev

problematika povodni 01 01Povodně jsou přirozený hydrologický jev, který odedávna modeluje a přetváří krajinu.

Konflikty povodní se zájmy člověka a lidské společnosti

problematika povodni 02 01Lidé usilovali téměř všude na této planetě o to, aby byli neustále spjati s vodou, což přinášelo a stále přináší nejen užitek, ale i možnost výskytu povodní s často rozsáhlými následky.

Ochrana člověka a jeho zájmů před povodněmi

problematika povodni 03 01Povodně jsou nejničivějším hydrometeorologickým extrémem v České republice, které mají za následek ztráty lidských životů a velké materiální škody. Je třeba přijímat taková opatření, které v maximální míře sníží tyto následky.