Skrýt nabídku

O knihovně

Knihovna VÚV T.G.M., v.v.i. je odborným informačním pracovištěm VÚV T.G.M., v.v.i. s gescí na zpracování, uchování a šíření informací z oblasti vodního hospodářství, odstraňování a zneškodňování odpadů. Soustřeďuje se i na prameny z přilehlých technických a přírodovědných oborů.

 Profil fondu knihovny

Knihovna VÚV TGM, v.v.i., je odborným informačním pracovištěm s gescí na zpracování, uchování a šíření informací z oblasti vodního hospodářství, odstraňování a zneškodňování odpadů. Soustřeďuje se i na prameny z přilehlých technických a přírodovědných oborů. Vytváří a buduje fond primárních a sekundárních zdrojů domácí a zahraniční literatury ve shodě se zaměřením a potřebami pracovníků VÚV TGM, v.v.i. Spolupracuje s řadou českých odborných knihoven a informačních institucí v rámci resortu MŽP.

Knihovní řád (0,26 MB, Adobe Acrobat dokument)

Časopisecký fond

Seznam českých časopisů v knihovně VÚV TGM, v.v.i. (0,11 MB, Adobe Acrobat dokument)

Seznam zahraničních časopisů v knihovně VÚV TGM, v.v.i. (0,11 MB, Adobe Acrobat dokument)