Skrýt nabídku

Výzkumné odbory

 • Vedoucí sekce: Ing. Petr Bouška, Ph.D.
 • Telefon: +420 220 197 392
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sekce 200 zaměřená na výzkumnou a odbornou činnost naplňuje poslání ústavu, je jeho jádrem a organizačně se skládá z osmi odborů (viz dále, popř. viz organizační strukturu v části O ústavu). Jednotlivé odbory se člení na tematicky zaměřená oddělení, kterých je celkem 38. Tato oddělení zaměstnávají v posledních letech okolo 250 výzkumných a odborných pracovníků – velkou většinou s vysokoškolským vzděláním, u více než 10 % včetně vědeckých hodností.

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie

 • Vedoucí odboru: Ing. Anna Hrabánková
 • Telefon: +420 220 197 437
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odbor se zabývá odborným řešením úloh z oblasti hydrologie a hydrauliky povrchových a podzemních vod. Je zaměřen na otázky kvantifikace a ochrany vodních zdrojů...

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů

 • Vedoucí odboru: Ing. Eva Mlejnská
 • Telefon: +420 220 197 316
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavním úkolem laboratoře je zabezpečování dat s využitím nejmodernější techniky a postupů tak, aby bylo zajištěno kvalifikované řešení projektů a cíleného výzkumu v oblasti rozvoje a ověřování metod pro zjišťování a hodnocení změn jakosti vod při jejich užívání a ochraně. Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů má posouzený systém řízení kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17 025, vlastní „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“ a má statut referenční laboratoře.

Odbor ochrany vod a informatiky

 • Vedoucí odboru: Mgr. Aleš Zbořil
 • Telefon: +420 220 197 400
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zaměření odboru má z větší části charakter trvalých či dlouhodobých činností pro podporu výkonu státní správy. Podle potřeby se odbor podílí na odborné podpoře přípravy novel prováděcích předpisů navazujících na vodní zákon a na řešení technických problémů spojených s transpozicí komunitární legislativy...

Odbor technologie vody a odpadů

 • Vedoucí odboru: Ing. Miroslav Váňa
 • Telefon: +420 220 197 371
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odbor technologie vody se zabývá především problematikou úpravy pitných vod a čištění odpadních vod. Činnost se zaměřuje na výzkum technologických procesů, na posuzování návrhů úpraven a čistíren a na hodnocení jejich provozu a dále na související a podpůrné činnosti, jako je vzorkování vod, kalů a sedimentů, základní chemický rozbor i technologické pokusy a testy...

Odbor aplikované ekologie

 • Vedoucí odboru: Mgr. Pavel Rosendorf
 • Telefon: +420 220 197 413
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní náplní odboru aplikované ekologie je analýza vztahů mezi různými úrovněmi biologické organizace vodních ekosystémů. Vodní organismy jsou sledovány na úrovni jedinců, populací i společenstev...

Pobočka Brno

 • Vedoucí odboru: Ing. Karel Drbal, Ph.D.
 • Telefon: +420 541 126 300
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Brněnská pobočka vznikla roku 1949 jako samostatné pracoviště Státního ústavu hydrologického a hydrotechnického v Praze. Její činnost byla zaměřena především na sledování jakosti povrchových vod a na zdroje znečištění vod v povodí Moravy a Odry...

Pobočka Ostrava

 • Vedoucí odboru: Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA
 • Telefon: +420 595 134 899
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pobočka Ostrava tvoří vědeckovýzkumnou základnu vodního hospodářství severní Moravy a Slezska. Byla založena v roce 1942 jako regionální laboratoř tehdejšího Státního ústavu hydrologického v Praze. Důvodem zřízení byl zejména zhoršující se stav povrchových vod v povodí řeky Odry a specifická problematika ostravsko-karvinské průmyslové oblasti...