Skrýt nabídku

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení

  • Vedoucí oddělení: Ing. Jana Čapková
  • Telefon: +420 220 197 300
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení je akreditována ke zkouškám stanovení obsahu zbytkového oleje z odlučovačů lehkých kapalin (ČSN EN 858-1, kap. 8.3.3 + změna A1), stanovení obsahu zbytkového oleje z lapáků tuku (ČSN EN 1825-1, kap. 8.5) a především ke zkouškám stanovení vybraných parametrů a výpočet účinnosti čištění ČOV (ČSN EN 12566-3+A2, příloha B) a stanovení vybraných parametrů a výpočet účinnosti čištění ČOV pro 2. stupeň čištění (ČSN EN 12566-6, příloha A).

Podle požadavků zákazníka zajišťuje dále i zkoušky malých vodohospodářských zařízení a ověřuje funkce zařízení k čištění odpadních vod, k úpravě pitných vod a ke zpracování kalů a sedimentů formou poloprovozních pokusů a testů. Je možné provést i testování malých ČOV, posouzení stavu a funkce již provozovaných ČOV, atd.

Analytickou koncovku těchto zkoušek zajišťují ostatní oddělení Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v.i.i.

Telefonní seznam oddělení

Zaměstnanci

Příjmení, jméno Telefonní číslo Email
Ing. Martina Beránková 220 197 271 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jana Čapková 220 197 300 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vojtěch Mrázek 220 197 341 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Martin Novák 220 197 352 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zkoušení účinnosti čištění lapáků tuku a odlučovačů lehkých kapalin

Zkoušky obsahu zbytkového oleje z odlučovačů lehkých kapalin za maximálního odtokového průtoku se provádí podle zkušebního postupu ZLVZ2 (ČSN EN 858-1, kap. 8.3.3 + změna A1), stanovení obsahu zbytkového oleje z lapáků tuku za maximálního přípustného průtoku vody podle zkušebního postupu ZLVZ3 (ČSN EN 1825-1, kap. 8.5). Ve zkušební hale Zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení v Praze lze testovat zařízení do maximálního průtoku 2 l/s. Zařízení s vyšším průtokem je možné testovat u zákazníka.

Zkoušku tohoto typu lze obvykle provést za jeden až dva dny. Do zařízení je přiváděn maximální návrhový průtok pitné vody a vypočtené množství oleje. Parametry vody, oleje, stejně jako přesné sestavení testovací aparatury, jsou dány normou. Doba trvání zkoušky je dána velikostí zařízení a průtokem. Na konci zkoušky se odebere 5 vzorků odtoku a analyzuje se obsah oleje, resp. koncentrace uhlovodíků C10-C40. Výstupem ze zkoušky je protokol o zkoušce s odkazem na akreditaci laboratoře a zpráva ze zkoušení, kde je uveden obsah oleje ve vzorcích odtoku, naměřené parametry a popsán průběh zkoušky.

Odlučovač lehkých kapalin – odběr vzorků
Odlučovač lehkých kapalin – odběr vzorků

Odlučovač lehkých kapalin – pohled do zařízení
Odlučovač lehkých kapalin – pohled do zařízení