Skrýt nabídku

1. 6. 2020

Dopady sucha na račí populaci v českých tocích

Dne 26. 5. 2020 hovořila RNDr. Jitka Svobodová v pořadu Dopolední Radiožurnál Českého rozhlasu dopadech sucha na račí populaci v českých tocích (stopáž 13:41:40 až 13:46:12).

29. 5. 2020

Pozvánka na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020

Československá společnost mikrobiologická, z. s., a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., si vás dovolují pozvat na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020, která se bude konat ve dnech 21.–23. 10. 2020 v hotelu Kamzík v Malé Morávce v Jesníkách. V pozvánce naleznete prodloužené termíny pro zaslání přihlášky a úhradu konferenčního poplatku.

28. 5. 2020

Jak „udat“ cizího raka s mobilem biologům

Dne 19. 5. 2020 vyšel v příloze MF Dnes článekmobilní aplikaci Raci v ČR, jehož součástí je i rozhovor s RNDr. Jitkou Svobodovou. O aplikaci pak vyšel článek i na serveru Dobrý Zprávy.

25. 5. 2020

Expert o extrémním suchu: V  některých místech chybí rok a půl srážek. Musíme se přizpůsobit

Dne 21. 5. 2020 hovořil Ing. Adam Vizina, Ph.D., v pořadu Epicentrum na Blesk TV o extrémním suchu a jak se na něj adaptovat.

25. 5. 2020

V brněnské laboratoři zkoumají koronavirus v odpadních vodách. Chtějí tak zjistit promořenost obyvatel

Dne 5 .5. 2020 poskytla ČT24 informace o zkoumání přítomnosti koronaviru v odpadních vodách ze dvou desítek čistíren odpadních vod v zemi Mgr. Kateřina Sovová, Ph.D. Součástí článku je rovněž reportáž. Na stejné téma pak 19. 5. 2020 vyšel i článek s reportáží na Seznam Zprávy.

21. 5. 2020

V půdě je dnes vyšší množství pesticidů než v dobách socialistického zemědělství, upozorňuje hydrogeolog Datel

Dne 16. 5. 2020 hovořil RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., v pořadu Hovory Českého rozhlasu Plus o stavu a ochraně podzemních vod.

21. 5. 2020

Zadržování vody v krajině po deštích

Dne 15. 5. 2020 hovořil Ing. Adam Vizina, Ph.D., v pořadu Studio 6 na programu ČT1 České televize o zadržování vody v krajině po deštích (od stopáže 1:45).

21. 5. 2020

Hydrogeologové se pokusí doplnit podzemní vodu pomocí vrtů. Ta z "podzemních hrází" je kvalitnější

Dlouhé období sucha, které panuje v Česku od roku 2014, se již projevuje i na podzemních zdrojích pitné vody. Hladina v nich klesá, a ministerstvo životního prostředí se proto zamýšlí nad tím, jak vodu v případě pokračujících problémů doplnit. Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., poskytl Hospodářským novinám rozhovor o výhodách umělé infiltrace vody.

20. 5. 2020

Na jihu Moravy mají přibýt čtyři přehrady, mohou však ohrozit obce i kras

Sucho na jižní Moravě mají zmírnit nová vodní díla, ministerstvo zemědělství přidalo na dosavadní seznam čtyři další přehrady. Jejich vzniku ovšem mohou zabránit obavy obcí i ochránců přírody. Pro brněnské vydání deníku iDnes poskytl rozhovor RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.

20. 5. 2020

Umělá infiltrace v Krušných horách (lokalita Meziboří)

Dne 13. 5. 2020 hovořil doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., v pořadu Dopolední Radiožurnál Českého rozhlasu o povaze a významu jednoho z perspektivních přírodě blízkých adaptačních opatření při řešení dopadů sucha (stopáž 11:37:12 až 11:42:14). Na stejné téma pak pohovořil i na regionální stanici Sever Českého rozhlasu, a to v rozhovoru z 18. 5. 2020 (stopáž 1:05 až 1:46).

20. 5. 2020

Koronavirus v odpadních vodách

Dne 7. 5. 2020 hovořila RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., v pořadu Odpolední publicistika s Věrou Štechrovou na stanici Radiožurnál Českého rozhlasu o odpadním vodě jako diagnostickém médiu v souvislosti s pandemií COVID-19 (stopáž 7:02 až 12:35).

5. 5. 2020

Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR

Jedním z přístupů k regulaci šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 je jeho detekce v odpadních vodách, která bude moci, při správně nastaveném systému monitoringu, poskytnout jedinečné epidemiologické informace o změnách jeho výskytu v populaci (přítomnost, absence, trendy – nárůst, stagnace, úbytek) a využít je jako nástroj včasného varování pro nastavení účinného dohledu nad šířením nákazy. Přinášíme příspěvek na téma Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR, který bude v rozšířené verzi publikován v časopisu VTEI.

16. 4. 2020

SARS-CoV-2 v povrchových a odpadních vodách

Přinášíme informace o výskytu původce onemocnění COVID-19, kterým je virus SARS-CoV-2, ve vodním prostředí, kterou dne 14. 4. 2020 zpracoval Odbor analýz a hodnocení složek životního prostředí.

15. 4. 2020

Mobilní aplikace Raci v ČR

V obchodě Google Play byla zpřístupněna mobilní aplikace Raci v ČR. Aplikace je určena všem zájemcům o ochranu našich raků a slouží především k zaznamenávání a hlášení výskytu raků v přírodě. Součástí aplikace jsou také informace nezbytné k identifikaci raků, popis rozlišovacích znaků jednotlivých druhů, základní informace o ochraně raků atp. Podrobnější informace nejen o aplikaci jsou uvedeny na samostatných internetových stránkách projektu Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů.

26. 2. 2020

Putovní výstava při příležitosti 100. výročí založení ústavu

Dovolujeme si vás pozvat na putovní výstavu po 12 českých veřejných vysokých školách pořádanou při příležitosti 100. výročí založení ústavu, která se v září 2019 zastavila i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a to pod záštitou ministra životního prostředí Brabce.

26. 2. 2020

Jaká je ekologická stopa umělého zasněžování?

Na téma ekologické stopy umělého zasněžování hovořil v pátek 21. 1. 2020 v pořadu Ranní Plus stanice Plus Českého rozhlasu RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., z oddělení vodárenství a čištění odpadních vod. Telefonický rozhovor je možné si poslechnout na stopáži 8:25:10 až 8:29:15.

21. 2. 2020

Odpadní vodu umíme vyčistit mnohem lépe. Ale nemusíme, a tak to neděláme, říká hydrobiolog Pavel Rosendorf

Odpadní vody po staletí svádíme do řek, potoků a rybníků. A zhruba několik desítek let znečištěnou vodu čistíme, než ji vypustíme zpátky do přírody. Jak dobře dnes umíme vodu vyčistit a jak znečištění ovlivňuje život v řece?

21. 2. 2020

Pražské rybníky jsou krásně opravené. Problém je, že do nich teče fosfor, říká Pavel Rosendorf

Když se na hladině objeví zelený povlak, pak každý tuší, že něco není v pořádku. Co je příčinou a v jakém stavu jsou pražské (s)toky, se dočtete v rozhovoru s hydrobiologem Pavlem Rosendorfem, který vyšel v čísle 4/2019 magazínu o ekovýchově v Praze Pražská EVVOluce.

20. 2. 2020

Zákonné limity pro čištění odpadních vod jsou u nás příliš měkké, tvrdí hydrobiolog Rosendorf

S narůstajícím počtem obyvatel planety Země a civilizačními výdobytky narůstá problém, jak naložit s odpadními vodami. Ačkoliv technologie k jejich čištění jsou velmi pokročilé, stavy škodlivých látek v životním prostředí se stále zvyšují. Hostem pořadu Studio Leonardo Českého rozhlasu byl v sobotu 1. 2. 2020 Mgr. Pavel Rosendrof, vedoucí odboru aplikované ekologie VÚV TGM, v. v. i.

20. 2. 2020

Česko trápí sucho

O online předpovědním systému pro zvládání sucha HAMR, na jehož vývoji se VÚV TGM, v. v. i., podílí, hovořil ve čtvrtek 13. 2. 2020 v živém vstupu pořadu Studio ČT24 České televize Ing. Adam Vizina, Ph.D., vedoucí oddělení hydrologie. Rozhovor je možné zhlédnout na stopáži 1:02:50 až 1:11:24.