Skrýt nabídku

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

26. 4. 2018

VÚV TGM, v. v. i., pořádá ve dnech 4. až 6. června 2018 na svém pražském pracovišti kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří. Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry vzorků v rámci systémů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kurz trvá 3 dny a je ukončen písemným zkušebním testem. Absolventi obdrží certifikát, který kvalifikuje své držitele k získání pověření vykonávat specifické činnosti v rámci systémů kvality jejich pracovišť.

Podrobné informace a instrukce naleznete v přiloženém letáku, který obsahuje i závaznou přihlášku. Tu můžete vyplnit jak v listinné (0,61 MB, Adobe Acrobat dokument), tak elektronické (94,6 KB, MS Word dokument) podobě. Zaslat přihlášku je třeba nejpozději do 30. května 2018.