Skrýt nabídku

Návštěva radní Plamínkové ve VÚV TGM, v. v. i.

9. 5. 2018

Ve středu 25. 4. 2018 navštívila VÚV TGM, v. v. i., RNDr. Jana Plamínková, radní pro životní prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. V doprovodu zástupců tisku, kteří byli přizváni v souvislosti s prohlídkou nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod, si paní radní prohlédla fyzikální hydraulický model Trojské kotliny.

Stavbu modelu si magistrát po povodních objednal z důvodu ověření přesnosti 2D matematického povodňového modelu Prahy. Model je zároveň využíván i pro úkoly řešené v rámci magistrátního projektu Pól růstu.

Paní radní i zástupci tisku byli prostřednictvím ředitele ústavu Ing. Tomáše Urbana, hydrologa RNDr. Tomáše Hrdinky, Ph.D., a hydraulika Ing. Pavla Balvína zpraveni o významu a unikátnosti využití fyzikálních modelů v hydrologické praxi a dále byli seznámeni s dalšími pracovišti komplexního vodohospodářského výzkumu ve VÚV TGM, v. v. i.

Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu
Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu (Zdroj: www.praha.eu)

Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu
Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu (Zdroj: www.praha.eu)

Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu
Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu (Zdroj: www.praha.eu)

Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu
Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu

Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu
Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu

Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu
Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu

Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu
Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu

Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu
Z návštěvy radní Plamínkové v ústavu