Skrýt nabídku

VÚV TGM, v. v. i., uspořádal den otevřených dveří

7. 6. 2018

Pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a při příležitosti Světového dne životního prostředí se konal Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce. Ústav otevřel své brány dne 5. června 2018 a prohlídky se konaly v průběhu celého dne. Ústav navštívila nejen veřejnost, ale svou návštěvou poctili ústav i žáci základních škol a studenti gymnázií.

Návštěvníci absolvovali prohlídku nabitou vším, co ústav nabízí. Byly představeny hydraulické modely, u kterých byl vysvětlen princip fungování a výstavby, proběhla ukázka České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. Účastníci mohli navštívit vodohospodářské laboratoře, a to jak laboratoře zabývající se bakteriemi a pesticidy, tak také laboratoře zabývající se výzkumem drog, který se v ústavu provádí. Tato prohlídka měla veliký úspěch a zaujala jak dospělé, tak i děti. Při prohlídce byla k dispozici i práce s mikroskopem, pomocí kterého si zájemci mohli prohlédnout vybrané mikroorganismy. Na prohlídkové trase účastníci navštívili odbor aplikované ekologie, kde probíhá výzkum s vodními živočichy jako např. rybami, úhoři, raky apod. Ke konci byli účastníci seznámeni s principem fungování domovní čistírny odpadních vod a s výparoměrnou stanicí.

I přes vysoké teploty byli návštěvníci velmi aktivní a prokázali velký zájem o předvedené obory. Celkem ústav navštívilo téměř 150 návštěvníků a při odchodu si mohli odnést recenzované periodikum, které ústav vydává.

Slovy ředitele VÚV TGM, v. v. i., Ing. Tomáše Urbana můžeme den pokládat za úspěšný a přepokládat jeho konání i v dalších letech.

Malý hydraulický sál
Malý hydraulický sál

Práce s mikroskopem
Práce s mikroskopem

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí
Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí