Skrýt nabídku

Národní dialog o vodě – Vodní hospodářství a veřejné zájmy

4. 10. 2018

Ve dnech 18. a 19. 9. 2018 se v hotelu Skalský dvůr (u Bystřice nad Pernštejnem) uskutečnilo setkání vodohospodářské veřejnosti, zástupců státní správy a samosprávy, které se již vžilo pod označením Národní dialog o vodě. Jde o již tradiční akci, která je vždy věnována určitému aktuálnímu tématu. Letošní příspěvky a následná diskuze se věnovaly veřejným zájmům ve vodním hospodářství. Mezi téměř osmdesáti účastníky byli zástupci ministerstev, správců povodí, výzkumných institucí, vysokých škol, státní správy a samosprávy i soukromého sektoru.

Přednesené prezentace:

Veřejný zájem ve vodním právu (0,31 MB, Adobe Acrobat dokument) (JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.)

Potřeba definování veřejného zájmu ve vodním zákoně (0,53 MB, Adobe Acrobat dokument) (prom. práv. Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy, s. p.)

Historický, sociologický, politologický a právní rozbor pojmu „veřejný zájem“ (1 MB, Adobe Acrobat dokument) (Ing. Arnošt Kult, výzkumný pracovník, VÚV TGM, v. v. i.)

K čemu jsou nám řeky dobré – co formuje veřejný zájem (2 MB, Adobe Acrobat dokument) (RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., výzkumný pracovník, VÚV TGM, v. v. i.)

Vodní hospodářství a faktor „veřejného zájmu“ (1,6 MB, Adobe Acrobat dokument) (RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství)

Veřejné zájmy zajišťované činnostmi podniků Povodí (2,1 MB, Adobe Acrobat dokument) (Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí, Povodí Moravy, s. p.)

Vodohospodářské plánování v historických souvislostech (1,6 MB, Adobe Acrobat dokument) (Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí útvaru vodohospodářského plánování, Povodí Moravy, s. p.)

Veřejný zájem v plánech povodí podle Rámcové směrnice o vodách (0,38 MB, Adobe Acrobat dokument) (RNDr. Hana Prchalová, výzkumná pracovnice, VÚV TGM, v. v. i.)

Voda – samozřejmost? (0,47 MB, Adobe Acrobat dokument) (Ing. Václav Hlaváček, CSc., viceprezident, Agrární komora České republiky)

Územní plánování ve veřejném zájmu: teorie a praxe (2,1 MB, Adobe Acrobat dokument) (Ing. Věra Třísková, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu, Krajský úřad Jihočeského kraje)

Problematika uplatnění nadřazeného veřejného zájmu (0,77 MB, Adobe Acrobat dokument) (Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, vedoucí pobočky Ostrava, VÚV TGM, v. v. i.)

Informace o vodě jako veřejný zájem (1,7 MB, Adobe Acrobat dokument) (RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek ředitele pro hydrologii, Český hydrometeorologický ústav)

Veřejný charakter povrchových vod: Historický přehled příslušné právní úpravy (1 MB, Adobe Acrobat dokument) (Ing. Arnošt Kult, výzkumný pracovník, VÚV TGM, v. v. i.)

Povodňové ohrožení v ČR (1,4 MB, Adobe Acrobat dokument) (Ing. Karel Drbal, Ph.D., vedoucí pobočky Brno, VÚV TGM, v. v. i.)

Malé vodní a suché nádrže při ochraně proti povodním a nalepšování v období sucha (0,9 MB, Adobe Acrobat dokument) (Ing. Stanislav Žatecký, VODNÍ DÍLA - TBD a.s.)

Národní dialog o vodě v roce 2018
Národní dialog o vodě v roce 2018

Národní dialog o vodě v roce 2018
Národní dialog o vodě v roce 2018

Národní dialog o vodě v roce 2018
Národní dialog o vodě v roce 2018

Národní dialog o vodě v roce 2018
Národní dialog o vodě v roce 2018

Národní dialog o vodě v roce 2018
Národní dialog o vodě v roce 2018