Skrýt nabídku

Veřejné výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího pobočky Ostrava

11. 3. 2019

Ing. Tomáš Urban, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce, vypisuje veřejné výběrové řízení na pozici vedoucího pobočky Ostrava.


Místem výkonu práce je Ostrava.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný den nástupu je 1. 5. 2019.

Mzdové zařazení bude dle Vnitřního mzdového předpisu a zákona č. 262/2006 Sb.


Pracovní náplň pozice vedoucího pobočky Ostrava:

 • zabezpečuje chod pobočky ve smyslu platných vnitřních předpisů,
 • zastupuje VÚV TGM, v. v. i., v nezbytné míře v jednání s regionálními činiteli,
 • řídí přímo vedoucí oddělení svého odboru a zaměstnance v přímé linii řízení,
 • dbá trvale na rozvoj odborností příslušejících odboru a na odborný růst zaměstnanců odboru,
 • odpovídá za úroveň všech výstupů odboru,
 • plánuje a kontroluje věcné a časové plnění úkolů,
 • koordinuje využití disponibilní pracovní kapacity zaměstnanců odboru,
 • odpovídá za sestavení ročního plánu činností a hospodaření odboru, jeho úpravy a jeho průběžné vyhodnocování a kontrolu,
 • odpovídá za dodržování systému managementu (např. podle ČSN EN ISO/IEC 17025),
 • navrhuje náměstkovi ředitele přijímání a uvolňování zaměstnanců včetně změn pracovního poměru, návrhů a změn mzdového zařazení zaměstnanců jím řízeného odboru,
 • navrhuje náměstkovi ředitele vedoucí oddělení.

Předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni,
 • praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti s vedoucí funkcí,
 • praktické zkušenosti v oblasti výzkumu, znalosti související právní problematiky a financování výzkumu, zkušenosti s řízením projektů,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Nabízíme:

 • vedení pobočky významné výzkumné instituce s dlouholetou tradicí, která působí na českém i zahraničním trhu,
 • prostor pro seberealizaci a možnost odborného a kariérního růstu,
 • přátelské, inspirativní a profesionální pracovní prostředí.

Požadované dokumenty:

 • přihláška do výběrového řízení (0,59 MB, MS Word dokument),
 • strukturovaný životopis (56,3 KB, MS Word dokument),
 • motivační dopis,
 • představa o řízení a rozvoji pobočky,
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).

Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete v písemné podobě tak, aby byla doručena v zalepené obálce označené v levém horním rohu textem:

„Výběrové řízení na pozici vedoucího pobočky Ostrava – NEOTVÍRAT!“,

a to nejpozději do pondělí 1. dubna 2019 do 14:00 hodin v případě osobního doručení do podatelny na adrese Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.

Případné dotazy zodpoví

 • Bc. Elen Hallová
 • Telefon: +420 220 197 273
 • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.