Skrýt nabídku

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

21. 3. 2019

VÚV TGM, v. v. i., pořádá ve dnech 15. až 17. dubna 2019 na svém pražském pracovišti kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří. Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry vzorků v rámci systémů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kurz trvá 3 dny a je ukončen písemným zkušebním testem. Absolventi obdrží certifikát, který kvalifikuje své držitele k získání pověření vykonávat specifické činnosti v rámci systémů kvality jejich pracovišť.

Podrobné informace a instrukce naleznete v přiloženém letáku, který obsahuje i závaznou přihlášku. Tu můžete vyplnit jak v listinné (0,41 MB, Adobe Acrobat dokument), tak elektronické (92,7 KB, MS Word dokument) podobě. Zaslat přihlášku je třeba nejpozději do 10. dubna 2019.

Informace o zpracování osobních údajů uvedených v zaslané závazné přihlášce (0,54 MB, Adobe Acrobat dokument)

Informace o zpracování osobních údajů uvedených v dokumentech a záznamech vzniklých v průběhu konání kurzu (0,54 MB, Adobe Acrobat dokument)