Skrýt nabídku

Putovní výstava při příležitosti 100. výročí založení ústavu

26. 2. 2020

Dovolujeme si vás pozvat na putovní výstavu po 12 českých veřejných vysokých školách pořádanou při příležitosti 100. výročí založení ústavu, která se v září 2019 zastavila i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a to pod záštitou ministra životního prostředí Brabce.

Přehled zastávek výstavy je následující:

1. 4.–12. 4. 2019: Praha, Univerzita Karlova, Geografická sekce Přírodovědecké fakulty

15. 4.–26. 4. 2019: Ostrava, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

29. 4.–10. 5. 2019: Praha, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

13. 5.–24. 5. 2019: Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí

27. 5.–7. 6. 2019: Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

2. 9.–13. 9. 2019: Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, atrium v přízemí

30. 9.–11. 10. 2019: Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

14. 10.–25. 10. 2019: Brno, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

29. 10.–8. 11. 2019: Olomouc, Univerzita palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

11. 11.–22. 11. 2019: Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

25. 11.–6. 12. 2019: Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

9. 12.–20. 12. 2019: České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod

3. 2.–28. 2. 2020: Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, literární kavárna

Výstava v prostorách Univerzity Karlovy
Výstava v prostorách Univerzity Karlovy

Vernisáž výstavy v prostorách Univerzity Karlovy
Vernisáž výstavy v prostorách Univerzity Karlovy

Výstava v prostorách Ostravské univerzity
Výstava v prostorách Ostravské univerzity

Výstava v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze
Výstava v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze

Výstava v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Výstava v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Výstava v prostorách České zemědělské univerzity v Praze
Výstava v prostorách České zemědělské univerzity v Praze

Vernisáž výstavy v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Vernisáž výstavy v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výstava v prostorách Masarykovy univerzity
Výstava v prostorách Masarykovy univerzity

Výstava v prostorách Mendelovy univerzity v Brně
Výstava v prostorách Mendelovy univerzity v Brně

Výstava v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Výstava v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Výstava v prostorách Západočeské univerzity v Plzni
Výstava v prostorách Západočeské univerzity v Plzni

Výstava v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Výstava v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích