Skrýt nabídku

Projekt PERUN

30. 10. 2020

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., se spolupodílí na jednom z největších projektů posledních let, který je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Více informací o projektu Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku naleznete zde.