Skrýt nabídku


Nabídka vzorkování

Pracoviště Název vzorkovacího postupu / metody Matrice / odebíraný materiál Akreditace / posouzení
Praha Odběr vzorků odpadních vod manuálním způsobem voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků odpadních vod automatickýcm způsobem voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků povrchových vod voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků tekutých kalů kal tekutý Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků pitných vod voda pitná Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků půd, zemin, pevných kalů a sedimentů půda Akreditovaná metoda
Praha Odběr vzorků půd, zemin, pevných kalů a sedimentů zemina Akreditovaná metoda
Praha Odběr vzorků půd, zemin, pevných kalů a sedimentů kal pevný Akreditovaná metoda
Praha Odběr vzorků půd, zemin, pevných kalů a sedimentů sediment Akreditovaná metoda
Ostrava Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Ostrava Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Ostrava Odběr vzorků vod z řek a potoků voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Brno Odběr vzorků povrchových vod voda povrchová Posouzená metoda
Brno Odběr vzorků odpadních vod voda odpadní Posouzená metoda
Brno Odběr vzorků pitných vod voda pitná Posouzená metoda
Brno Odběr vzorků makrozoobentosu organismy ve vodě povrchové Posouzená metoda
Brno Odběr vzorků makrozoobentosu organismy na provrchu Posouzená metoda
Brno Odběr vzorků makrozoobentosu organismy v sedimentu dnovém Posouzená metoda
Brno Odběr vzorků makrozoobentosu nárost Posouzená metoda
Brno Odběr hydrobiologickcých vzorků (mimo makrozoobentos) organismy ve vodě povrchové Posouzená metoda