Skrýt nabídku

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program VÚV TGM, v. v. i. (IPP VÚV TGM, v. v. i.), vychází z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 1057/2014, o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015, a je zpracován v souladu s aktuálním Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 11/2018, o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018.

Rovněž je zpracován v souladu s Resortním interním protikorupčním programem Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP), resp. s Rámcovým resortním interním protikorupčním programem (RRIPP), schváleným usnesením vlády České republiky č. 1077/2015, k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. RRIPP stanovuje minimální rámec resortních interních protikorupčních programů (RIPP).

Vládní dokumenty týkající se boje s korupcí jsou uvedeny na internetových stránkách www.korupce.cz.

Resortní dokumenty týkající se boje s korupcí v resortu Ministerstva životního prostředí České republiky jsou uvedeny na internetových stránkách kontaktního centra proti korupci.