Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Analýza odpadních vod - 24 hodinové slévané vzorky2018Ing. Věra Očenášková
Hodnocení obsahu radioaktivních látek v povrchových vodách pod místem vypouštění odpadních vod z JE Temelín2018RNDr. Diana Marešová Ph.D.
Laboratorní rozbory a zkoušky - stanovení drog a jejich metabolitů v povrchových vodách podle požadavků objednatele2018Ing. Věra Očenášková
Laboratorní rozbory a zkoušky - stanovení tritia v povrchových vodách2018Ing. Barbora Sedlářová
Monitorování celkové atmosferické depozice2018RNDr. Diana Marešová Ph.D.
Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)2018RNDr. Hana Mlejnková Ph.D.
Nové postupy úpravy a stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů2018Ing. Josef Kratina Ph.D.
Odpadní voda jako diagnostické medium hlavního města Prahy2018Ing. Věra Očenášková
Odstranění starých ekologických zátěží2018Ing. Eduard Hanslík CSc.
Ovlivnění zátopového územi u koryta řeky Ploučnice těžbou a zpracováním uranové rudy2018Ing. Eduard Hanslík CSc.
Program sledování vlivu JE Dukovany na jakost vody v řece Jihlavě v roce 2018 2018RNDr. Hana Mlejnková Ph.D.
Radiační monitorovací síť MMKV2018Ing. Barbora Sedlářová
Sledování a hodnocení kvality povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí2018Ing. Eduard Hanslík CSc.
Spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem2018RNDr. Hana Mlejnková Ph.D.
Stan tritia v povrch.vodách ovlivněn.odp.vodami z JE Temelín2018Ing. Barbora Sedlářová
Stanovení pesticidů ve chmelových porostech2018Ing. Věra Očenášková
Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchovýchvodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat2018Ing. Barbora Sedlářová
Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti2018RNDr. Hana Mlejnková Ph.D.https://heis.vuv.cz/projekty/zdrojevhinformaci
Výzkum v oblasti kalového hospodářství, nakládání s kaly a sedimenty2018Ing. Eva Juranová
Zajištění stálé a pohotov.složky celostátní moc.sítě (RMS)2018Ing. Eduard Hanslík CSc.