Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Aktualizace pásem ochraných zdrojů2017Ing. Hana Nováková Ph.D.
Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a jakosti vod2017Ing. Jiří Dlabal
Datová podpora VSS v oblasti vodního hospodářství a přípravakartografických výstupů ve vazbě na OPŽP2017Ing. Tomáš Fojtík
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava kartografických výstupů2017Ing. Tomáš Fojtík
Management projektu Voda pro Prahu2017Mgr. Aleš Zbořil
Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)2017Ing. Marie Kalinová
Podpora účasti ČR v aktivitách Stáleho výboru Sasko a Stálého výboruBavorsko Česko - německé komise pro hraniční vody2017Ing. Marie Kalinová
Reporting emisí vodního prostředí2017Mgr. Silvie Semerádová
Reporting koupacích vod - akrualizace vymezení2017Ing. Tomáš Fojtík
Tvorba webové aplikace 2017Ing. Tomáš Fojtík
Voda pro Prahu2017Mgr. Aleš Zbořil
Vodohospodářská bilance množství povrchových vod v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy2017Ing. Petr Vyskoč
Výpočet vodohospodářské bilance 2017Ing. Petr Vyskoč
Vývoj simulačního modelu pro povodí Želivky a správa dat2017Ing. Jiří Picek
Zpracování zprávy pro EK v souladu s článkem 15 rámcové směnice o vodách2017Ing. Petr Vyskoč
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR - komplexní příprava podkladů v oblasti zajišťované MŽP2017Ing. Jiří Dlabal
Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů2016Ing. Hana Nováková Ph.D.
Bilance, kontrola v oblasti ochrany množství jakosti vod2016Ing. Jiří Dlabal
DATOVÁ PODPORA VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍPRAVA KARTOGRAFICKÝCH VÝSTUPŮ VE VAZBĚ NA OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)2016Ing. Tomáš Fojtík
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava kartografických výstupů2016Mgr. Aleš Zbořil