Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Akreditovaný odběr a analýzy vzorků odpad. vod z ČOV2018Ing. Martina Beránková
Činnost Zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení (smlouvy)2018Ing. Jana Čejková
Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadníchvod2018Ing. Jiří Kučera
Hodnocení vlivu bodových zdrojů a návrhy opatření2018Ing. Jiří Kučera
Reporting dle čl. 15 a čl. 17 Směrnice Rady č. 91/271/EHS2018Ing. Jana Čejková
Říční tok v intravilánu - stanovení a optimalizace antropogenních tlaků2018RNDr. Josef Fuksa CSc.
Technická a ekonomická optimalizace terciálních technologiípro odstraňování PPCPs z odpadních vod2018Ing. Miroslav Váňa
Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod2018Ing. Miroslav Váňa
Výzkum v oblasti technologických procesů úpravy a čištění vody a recyklace vody2018Ing. Jiří Kučera
Akreditovaný odběr a analýzy vzorků odpad. vod z ČOV2017Ing. Martina Beránková
Činnost Zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení (smlouvy)2017Ing. Jana Čejková
Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod2017Ing. Jiří Kučera
Kurzy vzorkování pořádané odborem 2402017RNDr. Josef Fuksa CSc.
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha2017Ing. Jiří Kučera
Reporting dle čl. 15 a 17 směrnice rady č. 91/271/EHS2017Ing. Jana Čejková
Říční tok v intravilánu - stanovení a optimalizace antropogenních tlaků2017RNDr. Josef Fuksa CSc.
Technická a ekonomická optimalizace terciárních technologií pro odstraňování PPCPs z odpadních vod2017Ing. Miroslav Váňa
Vypracování metodiky pro testování aktivního uhlí na úpravně vody Želivka pro účely výběru druhu aktivního uhlí na sorpční filtry za ozonizací při výrobě pitné vody2017Ing. Miroslav Váňa
Akreditovaný odběr a analýzy vzorků odpad. vod z ČOV2016Ing. Martina Beránková
Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod2016Ing. Jiří Kučera