Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Analýza nákladů a efektivnosti 2018Ing. Tomáš Sezima Ph.D.
ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodné látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti2018Ing. Petr Tušil Ph.D.https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2cistavoda/default.asp?
Expertní informační systém NAVAROSO2018RNDr. Přemysl Soldán Ph.D.
Odborná podpora legislativních předpisů v rámci vodního hospodářství2018Ing. Tomáš Mičaník
Odborná podpora monitoringu a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod2018Ing. Martin Durčák
Podpora účasti ČR v aktivititách mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ)2018Ing. Petr Tušil Ph.D.
Prevence2018Ing. Robert Kořínekhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2odpady/default.asp?
Spolupráce na hraničních vodách s Polskem2018Ing. Martin Durčák
Studie vnosu pesticidů do VN Švihov s využitím nových vzorkovacích technik a odstranění org. látek ze sorpčních filtrů za ozonizací vysoce účinnou chemickou destrukcí2018Ing. Tomáš Mičaníkhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2cistavoda/default.asp?
Věžové vodojemy-identifikace, dokumentace, prezentace, novévyužití2018Ing. Robert Kořínekhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vezovevodojemy/default.asp?lang=&tab=0&wmap=
Výzkum a vývoj nástrojů pro zjišťování a hodnocení stavu vod a výzkum pro potřeby plánování v oblasti vod2018Ing. Petr Tušil Ph.D.
Zkvalitnění monitoringu biologické kvality pitných vod2018RNDr. Přemysl Soldán Ph.D.
Analýza nákladů a efektivnosti 2017Ing. Tomáš Sezima Ph.D.
Expertní informační systém NAVAROSO2017RNDr. Přemysl Soldán Ph.D.
Hodnocení ekologického a chemického stavu povrchových vod zaobdobí 2013-20152017Ing. Petr Tušil Ph.D.
Odborná podpora legislativních předpisů v rámci vodního hosp2017Ing. Tomáš Mičaník
Odborná podpora monitoringu a hodnoc. stavu povrch.a pod.vod2017Ing. Martin Durčák
Podpora účasti ČR v aktivit. mezin.komise pro ochranu Odry2017Ing. Petr Tušil Ph.D.
Posouzení projektu ve vztahu k č. 4. (popř. 4.7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES pro záměr Dálnice D1, odpočívka Humpolec, km 88,3 vlevo2017Ing. Robert Kořínek
Posouzení projektu ve vztahu k článku 4.směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES2017Ing. Petr Tušil Ph.D.