Skrýt nabídku

Oddělení zajišťuje činnost Referenční laboratoře složek životního prostředí a odpadů v oblasti hydrobiologických analýz. Řeší projekty zaměřené na výzkum hydrobiologických složek ekosystémů vnitrozemských vod a na posuzování dopadu antropogenních vlivů na biocenózy povrchových vod. Zpracovává studie týkající se vztahu biotických složek vodních ekosystémů ke kvalitě vody a také problematiky eutrofizace a jejích projevů. Součástí činnosti je aplikace nových přístupů k využití, hodnocení a interpretaci výsledků sledování biotických složek ekosystémů povrchových vod.